fbpx

תקנון ומדיניות

תנאים והגבלות

ברוך הבא ל- OleaEssence.com.

חברת כפר נחום ויסטה שוק שמן זית בע"מ מספקת את השירותים והמוצרים הזמינים באתר זה עבורך בכפוף לתנאים ולהגבלות שלהלן.
על ידי כניסה לאתר או שימוש בו אתה מאשר כי קראת, מבין ומסכים, ללא הגבלה או הסמכה, להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה. אם אתה ניגש רק לחלק מאתר זה ובכך עוקף את ההסכם הזה, השימוש שלך באתר זה עדיין מחייב אותך לתנאים ולהגבלות אלה.
מסיבה זו אנו ממליצים לך לעיין בתנאים והגבלות אלה בכל פעם שאתה משתמש באתר זה.
אם אינך מסכים עם תנאים ותנאים אלה, אל תשתמש באתר OleaEssence.com.

אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך יכולת משפטית נאותה להסכים להסכם זה;
כל עוד הינך מתחייב כי תשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות, אישיות, בהתאם לתנאים אלה, מבלי להפר כל חוק, תקנה, פקודה או זכות כלשהי של חברת שמן זית כפר נחום ויסטה בע"מ או צד ג 'כלשהו, ​​לרבות כל זכות לפרטיות. פרסום, זכויות יוצרים, פטנט או סימן מסחרי.

חברת כפר נחום ויסטה שוק שמן זית בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים ותנאים אלה ללא הודעה מוקדמת. כניסה לאתר זה, אתה מחויב לגרסה העדכנית ביותר של התנאים וההגבלות. מסיבה זו אנו ממליצים לך לקרוא תנאים והגבלות אלה בכל פעם שאתה משתמש באתר זה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל התוכן הקיים באתר זה, כולל, אך לא רק, טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, סמלי כפתורים, תמונות, קטעי שמע, קטעי וידיאו, אוספי נתונים ותוכנה, וההרכבה שלהם ("התוכן") הוא נחלתם של קפרנאום ויסטה שוק שמן זית בע"מ ומוגנת על ידי החוק הישראלי וחוקי זכויות היוצרים הבינלאומיים. הסימנים המסחריים, הלוגו וסימני השירות המוצגים באתר זה ("סימני המסחר") הם הסימנים הרשומים והלא רשומים של Olea Essence, Capernaum Vista Oil Olive Market Ltd., שלוחותינו, מורשינו או שותפינו, בישראל ובמדינות אחרות, ומוגנים על ידי חוקים ישראליים וחוקי סימני מסחר בינלאומיים. כל הסימנים המסחריים האחרים שאינם בבעלותנו, שלוחותינו, שותפינו או בעלי הרישיונות שלנו המופיעים באתר הם רכוש של בעליהם בהתאמה, אשר עשויים להיות קשורים אלינו, קשורים אליהם או ממומנים על ידינו. אינך רשאי להשתמש בסימני המסחר והסניפים המסחריים של Olea Essence, Capernaum Vista Olive Market Ltd. או בשותפותיה או בסניפים הקשורים למוצר ושירות כלשהו ללא אישור מפורש של Capernaum Vista Oil Olive Market Ltd.

תוכן אתר זה, והאתר בכללותו, נועד אך ורק לשימוש אישי, לא מסחרי. אתה רשאי להוריד, להדפיס ולאחסן חלקים שנבחרו מהתוכן, בתנאי שאתה (1) להשתמש בעותקים אלה של התוכן לשימושך האישי והלא מסחרי שלך בלבד, (2) לא להעתיק או לפרסם את התוכן במחשב רשת כלשהו או לשדר את התוכן בכל מדיה, ו (3) לא לשנות או לשנות את התוכן בשום דרך, או למחוק או לשנות כל הודעה על זכויות יוצרים או סימנים מסחריים.

שום זכות, כותרת או עניין בחומרים שהורדו לא תועבר אליך כתוצאה מהורדה כזו. קפרנאום ויסטה שוק שמן זית בע"מ שומרת על כל זכויות הקניין הרוחני שלה בכל תוכן שתוריד מאתר זה.

אינך רשאי ללא אישור מראש ובכתב של חברת כפר נחום ויסטה שמן זית בע"מ להשתמש בשום קוד מחשב, תוכנת כריית נתונים, "רובוט", "בוט", "עכביש", "מגרד" או מכשיר אוטומטי אחר, או תוכנית, אלגוריתם או מתודולוגיה שיש לה תהליכים או פונקציונליות דומים, או כל תהליך ידני, לפיקוח או להעתקה של דפי אינטרנט, נתונים או תוכן שנמצא באתר זה או גישה אליו דרך אתר זה. כמו כן אינך רשאי לעסוק בהורדה המונית של קבצים מאתר זה, להשתמש בכוח העיבוד הממוחשב של אתר זה למטרות שאינן מותרות לעיל, או להציף אתר זה בתעבורה אלקטרונית שנועדה להאט או להפסיק את פעולתו.

למעט כאמור לעיל, אינך רשאי להעתיק, להוריד, לשכפל, לשנות, לפרסם, להפיץ, להעביר, להעביר או ליצור עבודות נגזרות מהתוכן מבלי לקבל תחילה אישור בכתב מכפר שמן זית כפר נחום בע"מ.

חשבונך והגשות

אם אתה משתמש באתר זה, אתה אחראי לשמירה על סודיות חשבונך וסיסמתך ולהגבלת הגישה למחשב שלך, ואתה מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך או סיסמתך. אם אתה ניגש לאתר ומשתמש מטעמו של מישהו אחר, אתה מצהיר כי יש לך את הסמכות לחייב את אותו אדם כמנהל לכל התנאים וההגבלות המופיעים כאן, ואתה מסכים לקבל אחריות לנזק שנגרם כתוצאה מכל שימוש שגוי ב האתר הנובע מגישה או שימוש כזה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לשירות, לסיים חשבונות או להסיר או לערוך תוכן, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו הבלעדי

דילוג לתוכן